Ironi


Mette Sandbye påpeger dog, at de seneste ledighedstal fra Magistrenes A-kasse lyder på 8,5 procents ledighed for litteraturkandidaterne, hvilket kun er to procent mere end for hele humaniora.

Politiken, 12. februar 2014

Jeg føler ikke noget behov for at træde på en faggruppe, der ligger ned. Men meta-ironien i det udsagn kunne i sig selv være et interessant studieobjekt for humanisterne. Forskellen, Mette, på 8,5 % og de ca. 5 %, der er ledigheden for humanisterne i almindelighed, er ikke 2% eller 3,5%. Det er 2 eller 3,5 procentpoint eller imellem 23 og 41 %.

Jeg hader, når folk lever op til stereotyper.