Tag: feminisme

  • Rabiat

    Jeg tager for tiden et basis-diplommodul i projektledelse. I dag var den allerførste dag, og halvdelen af dagen var sat af til videnskabsteori. Meget elementært. Vi skulle blot forstå, at der var en kasse med positivistiske/realistiske briller og en kasse med socialkonstruktivistiske/hermeneutiske briller, og vi skulle kunne argumentere for, hvad vores valg af brille betød.…